SANERING, BYGGSTÄD, SELEKTIV RIVNING


Det är bara en liten del av vad vi kan hjälpa till med

VI FINNS I MALMFÄLTEN OCH TORNEDALEN, MEN ARBETAR ÖVER HELA SVERIGE

Du kanske behöver hjälp med en miljöinventering, provtagning, luktsanering eller varför inte någon form av flytthjälp.


Vi är inte långt borta, endast ett telefonsamtal för att du ska få den hjälp du behöver, när du behöver det.


startdags
takskottare

VI VILL BLI DITT FÖRSTAHANDSVAL
ASBESTSANERING


Asbestsanering är en process i flera steg.

Avspärrning, uppsättning av säkerhetsslussar med ett undertryck så

att asbesten inte kan sprida sig vidare till andra lokaler i fastigheten.


Men det är bara en början, det finns mycket mer att tänka på innan man kommer igång ordelntligt.

SELEKTIV RIVNING


Byggnader kan rivas genom demontering, så kallad selektiv rivning,

eventuellt för att få material som till exempel grövre träbjälkar eller tegel som senare är användbart i andra byggsammanhang.

BYGGSTÄD


Vi tar hand om stöket som blir efter tex en renovering. Byggdamm och överblivet material ser vi till att återvinna samt forsla bort på ett säkert sätt.Vi har även utrustning för brand- sot- och luktsanering

KONTAKTA OSS